panaitolikos Ασημένιος χορηγός 2017 - 2018
«Επίσημες Υπηρεσίες Μετάφρασης
και Διερμηνείας για την
ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ»

Voucher για 23.000 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών

Έναρξη νέου επιδοτούμενου προγράμματος  voucher εισόδου στην αγορά εργασίας για 23.000 άνεργους από 29 έως 64 ετών
Αρχές Οκτωβρίου  2016, θα ανακοινωθεί το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, voucher 29-64 ετών του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με  σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Θα αφορά 23.000 ανέργους  ηλικίας 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν το έτος 1952 έως και το 1987, είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε 59 ειδικότητες των  8  αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως ενέργεια, εμπόριο, logistics, τεχνολογίες πληροφορικής κ.ά.
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης του ανέργου για την επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης και την σύζευξη με την εταιρεία πρακτικής
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 ωρών
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων των καταρτισθέντων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ

Οι ιδιωτικές  επιχειρήσεις  στις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση θα ανήκουν σε έναν από τους 8 κλάδους  με αναπτυξιακή προοπτική. Οι κλάδοι αυτοί, σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, είναι:

 1. Εμπόριο ( π.χ. στέλεχος χονδρικού εμπορίου).
 2. Logistics (π.χ. στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας)
 3. Τεχνικά επαγγέλματα (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος, τεχνίτης ελασματουργός).
 4. Ενέργεια (π.χ. τεχνίτης φυσικού αερίου).
 5. Τουρισμός (π.χ. υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου).
 6. Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (π.χ. τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων).
 7. Αγροδιατροφικός (π.χ. στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων).
 8. Περιβάλλον Διαχείριση Στερεών και υγρών αποβλήτων (π.χ. τεχνικός λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ).

Οι παραπάνω ειδικότητες είναι ενδεικτικές. Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Ο άνεργος θα λάβει 2.600 € , σύμφωνα με πρόσφατα έγκυρα δημοσιεύματα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχου θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει  μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων:

 • Τη διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό( φορολογικού έτους 2015)
 • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο βάσει δικαιολογητικών

Στην μοριοδότηση το  ανώτερο όριο είναι  105 μόρια και  αναλύεται ως εξής:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός: 40 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνίαλήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Συνεχόμενη Ανεργία

1 Μόριο ανά πλήρη μήνα

2

ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΕΤΟΥΣ 2015

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ

30

α) Ατομικό

3.501,00 -5.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 7.001,00 – 10.000,00ευρώ

25

α) Ατομικό  5.001,00 – 8.000,00

ευρώ

β) Οικογενειακό 10.001,00-   16.000,00 ευρώ

20

α) Ατομικό  από 8.001,00 ευρώ

και 12.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό από 16.001,00 ευρώ και 26.000,00 ευρώ

10

α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ

και άνω

β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω

0

3

Προηγούμενη επαγγελματική

εμπειρία, (πλήρους απασχόλησης, ανεξαρτήτως

κλάδου και ειδικότητας) κατά τα τελευταία 10 έτη

(Μέγιστος βαθμός: 25 μόρια)

Έως 1 έτος

5 μόρια

Άνω του 1 έτους -5 έτη

15 μόρια

Άνω των 5 ετών

25 μόρια

4

Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)

(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)

  5 μόρια

5

Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)

   

5 μόρια

(ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 29-64.docx

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2.doc

online registration

e-learning-banner

Άριστον Τεστ

ariston-test

e-gnosis

e-gnosis

Test of Interactive English

tie
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Μεταφράσειςbadge

docs
Αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση και επικύρωση πτυχίων, πιστοποιητικών, εγγράφων, κειμένων και εργασιών από και προς όλες τις γλώσσες.

Mini Gallery

gallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallery

 

 

prosfores

Επικοινωνία

address
Γρίβα & Χαβέλα 9
Αγ. Βαρβάρας 31 & Δελφών
telephone 26410 58385, 44264, 58218
fax 26411 00370
email
fb-logo Facebook